Kokanastha Brahmins      Mangalore Chithpavans      Awards      Puraskars      Postal Stamps      Legislators      Contact      Disclaimer
whatever we do we do it with perfection
Chitpavan.net

 
 Home
 Kulvrutta
 Kuldaivat
 Greats
 Who's Who
 Sanghs
 Kattas
 References
 Matrimony
 Resources
 Job Wanted
 Vacancies
 Scholarships
 Volunteers
 Blood Donors

J to L

JAEEL
Gotra: Kapi. Pravar: Angiras. Kulswamy: Vyadeshwar. Kulswamini: Yogeshwari.
Kulvruttant: 1946/1992/2008. Included in Marathe kulvruttant.
website: Marathe Parivar. e-mail: maratheparivar@yahoo.co.in.
JOG
Gotra: Kashyap. Pravar: Kashyap. Kulswamy: Karhateshwar(Nandivade). Kulswamini: Yogeshwari.
Origin: Nandivade.
Gharane: Aagalgaon, Bhor, Dhaulvalli, Dongar, Gavkhadi, Havnur, Kavad, Kelshi, Kundal, Limb, Nandivade, Pen, Sakhar, Sakorde, Satkondi, Tasgaon and Vite.
Kulvruttant: 1953.
Jogkul Pratishthan
2047 Sadashiv Peth, Pune 411030.
Contact: Shri Ravindra Jog, 020-25432328/9922220427.
JOGDAND
Gotra: Kaushik. Pravar: Vishwamitra. Kulswamy: Koleshwar. Kulswamini: Yogeshwari.
JOGDEO
Gotra: Kapi. Pravar: Angiras. Kulswamy: Vyadeshwar. Kulswamini: Yogeshwari.
JOGLEKAR
Gotra: Atri. Pravar: Atreya. Kulswamy: Vireshwar. Kulswamini: Yogeshwari.
Origin: Adur, Dhokmale, Hedavi, Kotawade and Narvan.
Gharane: Adur, Aagadi, Ayane Mete, Bhivandi, Gokarn Mahabaleshwar, Indore, Jalgaon, Jamkhindi, Junnar, Karchunde, Kase, Kivale, Kotvade, Mangaon, Nachane, Nagaon, Narvan, Palshet, Parite, Ratnagiri, Reel, Sakhari Agar, Sakharapa, Thal, Tryambakehwar.
Kulvruttant: 1999/2009.
Contact: Shri Vijay Joglekar, 020-25532164/9421053223. Shri Shyam Joglekar 020-24458956.
e-mail: joglekarkulvruttantsamiti@yahoo.com.
JOSHI*
1. Gotra: Kashyap. Pravar: Kashyap. Kulswamy: Vyadeshwar. Kulswamini: Yogeshwari.
Kulvruttant: Included in Ranade kulvruttant.
2. Gotra: Shandilya. Pravar: Kashyap.
Kulswamy: Lakshmi Keshav (Kolsare)/ Lakshmi Narsimh (Kasaba Sangameshawar). Kulswamini: Yogeshwari.
Kulvruttant: 1982.
website: Joshi.
Contact: Maharshi Shandilya Pratishthan, Shripati Apartment, Bhikardas Maruti Rasta, 1866 Sadashiv Peth, Pune 411030.
Phone: 020-24477250 (1030-1200 hours on weekdays).
3. Gotra: Vatsa. Pravar: Bhargav. Kulswamy: Vyadeshwar. Kulswamini: Yogeshwari.
JOSHI KETKAR
Gotra: Gargya. Pravar: Angiras. Kulswamy: Harihareshwar. Kulswamini: Yogeshwari.
Kulvruttant: 1965/2010.
website:
Ketkar Kul.
Contact: Shri Sanjay N. Ketkar, Chairman. 09226446077. e-mail: ketkarmm@yahoo.com.
Shri Mrunaljit J. Ketkar, Secretary. 09403580286.
KAKATKAR*
Gotra: Kaundinya. Pravar: Vasishtha. Kulswamy: Vyadeshwar. Kulswamini: Karanjeshwari/Yogeshwari.
KALE*
Gotra: Gargya. Pravar: Angiras. Kulswamy: Vyadeshwar. Kulswamini: Duragdevi.
Gotra: Shandilya. Pravar: Kashyap. Kulswamy: Lakshmi Keshav. Kulswamini: Dhavgadevi.
Gotra: Vatsa. Pravar: Bhargav. Kulswamy: Kalbhairav. Kulswamini: Saraswati.
Gharane: Aajgaon, Gadag, Kharepatan, Mithbav, Mithgavane, Palshet, Rohe and Tirlot.
Kulvruttant: 1944/2003.
KANE
Gotra: Atri. Pravar: Atreya. Kulswamy: Vyadeshwar. Kulswamini: Yogeshwari.
KANHERE
Gotra: Kashyap. Pravar: Avatsar. Kulswamy: Vyadeshwar. Kulswamini: Yogeshwari.
KANITKAR
Gotra: Kaushik. Pravar: Vishwamitra. Kulswamy: Vyadeshwar.
Kulswamini: Yogeshwari/Mahalakshmi/Tuljabhavani/Durgadevi (Guhagar).
Gharane: Basani, Bhatgaon, Nandiwade, Palshet and Velandoor.
Kulvruttant: 1948/1988/2010.
website: Kanitakar Kul.
Contact: Shri Maheshwar Kanitkar, 9850438590, e-mail: mrkanitkar@gmail.com or jayant@kanitkar.com.
KANYACHE
Gotra: Bharadwaj. Pravar: Angiras. Kulswamy: Vyaghreshwar. Kulswamini: Yogeshwari.
KARANDIKAR*
Gotra: Kapi. Pravar: Angiras. Kulswamy: Laxmi Keshav (Karle).
Kulswamini: Yogeshwari/Shridevi Bhavai (Kochare, Vengurla).
Kulvruttant: 1956/2004.
Contact: Balkrishna Karandikar, President 022-25206677/ 9423573457 balkar37@hotmail.com.
Vijay Karandikar, Vice President 020-25446649/ 9822073700 vn_karandikar@rediffmail.com.
website: Karandikar Pratishthan.
KARMARKAR
Gotra: Kashyap. Pravar: Kashyap. Kulswamy: Harihareshwar. Kulswamini: Kelaidevi.
Origin: Nachane and Aadi.
Gharane: Aadi, Aawaas, Aadiware, Bhatgaon, Bhiwandi, Chanere, Dhamanse, Jambhivali, Jamkhindi, Nachane, Turwade, Pali, Pune, Ratnagiri, Shirgaon, and Thane.
Kulvruttant: 1999/2008(internet).
website: Karmarkar Kulvruttant.
KARLEKAR
Gotra: Vasishtha. Pravar: Vasishtha. Kulswamy: Vyadeshwar. Kulswamini: Yogeshwari.
KARVE
Gotra: Gargya. Pravar: Angiras. Kulswamy: Harihareshwar. Kulswamini: Yogeshwari/Durgadevi (Talsur).
Origin: Akshi Nagaon, Karanjgaon, Karwar, Kolthare, Panchnadi and Talsure.
Gharane: Aawaas, Banglore, Bhiwandi, Gimavane, Karanjgaon, Kihim, Murdi and Talsure.
Kulvruttant: 1994.
website: Karve Kul.
Contact: Shri Shrikant M. Karve, 022-26823181, Shri Balwant L. Karve 022-25400622/9877222650.
KATAKE
Gotra Kaundinya. Pravar: Vashishtha. Kulswamy: Vyadeshwar. Kulswamini: Bandijai.
KELKAR
Gotra: Kapi. Pravar: Angiras. Kulswamy: Someshwar. Kulswamini: Yogeshwari.
Kulvruttant: 1956/2004.
President: Dr. Vinod Kelkar. Secretary: Shashiknt Kelkar, 020-2543085. e-mail: kelkarkula@gmail.com.
website: Kelkar Kul and Kelkar
KETKAR
Gotra: Gargya. Pravar: Angiras. Kulswamy: Harihareshwar. Kulswamini: Yogeshwari
Origin: Ketki, Biwli, Karambavane, Bhile and Sakharpe. Gharane: Agashi, Anjanvel, Biwli, Bhile, Karambavane, Ketki, Murud, Padghavli, Palkhed, Sakharpe, Tale, Varasai and Velas.
Kulvruttant: 1965/2010.
website: Ketkar Kul.
Contact: Shri Sanjay N. Ketkar, Chairman. 09226446077. e-mail: ketkarmm@yahoo.com.
Shri Mrunaljit J. Ketkar, Secretary. 09403580286.
KHADILKAR
Gotra: Kashyap. Pravar: Kashyap. Kulswamy: Vyadeshwar. Kulswamini: Yogeshwari.
Contact: Shri Prakash Khadilkar, 9422086084/Shri Anil Khadilkar, 9850984045.
KHAMBETE
Gotra: Kapi. Pravar: Angiras. Kulswamy: Vyadeshwar. Kulswamini: Durgadevi (Guhagar).
Kulvruttant: 1946/1992/2008. Included in Marathe kulvruttant.
website: Marathe Parivar.
e-mail: maratheparivar@yahoo.co.in.
KHARE*
Gotra: Kaushik. Pravar: Vishwamitra. Kulswamy: Shri Ganapati. Kulswamini: Durgadevi (Guhagar).
Origin: Guhagar.
Gharane: Avashi, Banvasi, Burambad, Chandragutti, Duvedi, Guhagar, Gurlhosur, Hedavi, Kelashi, Lavgan, Mahuli, Manjaguni, Mobhar, Navghar, Naigaon, Nerur, Palgad, Panvel, Sasvad, Shahapur, Toke, Vasargaon and Veldure.
Kulvruttant: 1940/1987 (includes kulvruttant of Sharangpani and Dhopavkar).
Khare Kul Sanstha
Contact: Shri Sanjay Khare, 9820045504, Shri Ramdas G. Khare, 9869014319.
KIDMIDE
Gotra: Kaushik. Pravar: Vishwamitra. Kulswamy: Koleshwar. Kulswamini: Yogeshwari.
Kulvruttant: 2010. Included in Mehendale kulvruttant.
website: Mehendale Kidmide
KOLHATKAR
Gotra: Kaushik. Pravar: Vishwamitra. Kulswamy: Koleshwar. Kulswamini: Yogeshwari.
Gharane: Anjarle, Garawade, Jalgaon-Jamod, Kurundwad, Murud, Nevare, Pandavwadi, Pen, Timarni and Wai.
Kulvruttant: 1936.
website: Kolhatkar and Kolhatkar Kulvruttant.
KOPARKAR
Gotra: Vasishtha. Pravar: Vasishtha. Kulswamy: Vyadeshwar. Kulswamini: Yogeshwari.
Origin: Adur
Gharane: Adur, Aaagshi, Murud, Navghar, Pedhambe and Vayangani.
Kulvruttant: 1970.
KUNTE
Gotra: Jamadagni. Pravar: Bhargav. Kulswamy: Vyadeshwar. Kulswamini: Yogeshwari/Mahalakshmi.
Origin: Undi
Gharane: Akshi-Nagaon, Anagaon, Bhiwandi, Mahad, Malgund, Malond, Mavalange, Padghavli, Pali, Panchanadi.
Kulvruttant: 1981 (includes Kulvruttant of Vartak, Bhagwat and Mahajan).
KURLEKAR
Gotra: Atri. Pravar: Atreya. Kulswamy: Vyadeshwar. Kulswamini: Yogeshwari.
KUTUMBALE
Gotra: Shandilya. Pravar: Kashyap. Kulswamy: Laxmi Keshav (Bivli)/Vydeshwar. Kulswamini: Yogeshwari.
Kulvruttant: 1936/2007 (Included in Thatte kulvruttant, Thatte Kul).
LAGOO
Gotra: Bharadwaj. Pravar: Angiras. Kulswamy: Vyadeshwar. Kulswamini: Yogeshwari/Mahalakshmi (Kelashi).
LAWATE
Gotra: Kashyap. Pravar: Kashyap. Kulswamy: Vyadeshwar. Kulswamini: Yogeshwari.
LELE
Gotra: Kashyap. Pravar: Kashyap. Kulswamy: Velneshwar. Kulswamini: Yogeshwari.
Gharane: Adur, Ansure, Bandiwade, Basani, Chindar, Dongar, Golap, Hindale, Malgund, Malvan, Mithbav, Munage, Mutat, Nachane, Naravan, Trimbak, Tulas, Velneshwar and Wade.
Kulvruttant: 1949.
website: Lele Mandal.
LELE HITVARDHAK MANDAL
President: Shri Vishwanath M. Lele, 022-28403802. Secretaty: Shri Vinayak K. Lele
3 Pradhan Bhuvan, Akshikar Path, Dadar (West), Mumbai 400028
Phone: 022-24379102/24384935. e-mail: info@lelekul.org.
LIMAYE
Gotra: Kapi. Pravar: Angiras. Kulswamy: Lakshmikeshav (Karle). Kulswamini: Yogeshwari.
Origin: Dabhole and Karle.
Kulvruttant: 1939/1970/2001.
website: Limaye Kul.
LONDHE*
Gotra: Gargya. Pravar: Angiras. Kulswamy: Vyaghreshwar. Kulswamini: Yogeshwari.
Origin: Nagaon.
Kulvruttant: 2013 (being compiled).
Contact: Dr. Shriniwas M. Londhe, 1254 Sadashiv Peth, Pune 411030. Phone: 020-24472189.

Please click on alphabets for respective pages:  A-B  C-F  G-I  M-O  P-R  S-Z

PROJECTS
Land in Konkan
Chitpavan Charitra Kosh
details >>
APPEAL FOR HELP
details >>
ACHIEVERS
3 Chitpavans awarded Padmashree details >>
KULVRUTTANT in progress
AMDEKAR/BAGUL/MAYDEO
LONDHE
NITSURE
PETHE
CHIPLUNKAR
DAMLE
details >>
KULSAMMELAN
details >>

Hosted on 26.12.2008, Shake 1930.   Last update 11.02.2013. Copyright ŠA.V. Joglekar
Please refresh  (F5) everytime you visit to see the updates. Viewed better with 768X1024 or higher resolution.